Happy 28th Birthday JJ Hamblett 160525 03

Handsome British singer JJ Hamblett of the boyband ‘Union J’ turns 28 today.

Happy birthday, JJ!

http://malecelebnews.com/wp-content/images/2016/05/Happy-28th-Birthday-JJ-Hamblett-160525-03.jpghttp://malecelebnews.com/wp-content/images/2016/05/Happy-28th-Birthday-JJ-Hamblett-160525-03-150x150.jpgmcn* Musicians* Today's BirthdayJJ Hamblett
Handsome British singer JJ Hamblett of the boyband ‘Union J’ turns 28 today. Happy birthday, JJ!